Een Warm 2018

01-01-2018

Voor 2018 wensen wij jullie gezondheid en geluk, en ook kracht om van elke week De #Warmste #Week te maken. Zo wordt 2018 het Warmste Jaar!

Hieronder alvast de Warme keuze van Karen en Jeroen: zij schenken 10% van hun geboortelijst waarde voor VZW Rozemarijn in Haacht.

Waarom hebben jullie voor VZW Rozemarijn gekozen als goed doel?

Mijn broer heeft Down Syndroom en gaat sinds mei dit jaar naar dagopvang Rozemarijn in Haacht. We merken dat hij daar helemaal opengebloeid is en daarom willen wij graag iets terug doen. Via het persoonsvolgend budget van hun cliënten, krijgt Rozemarijn middelen voor de zorggebonden kosten maar voor uitrustingsgoederen (bv aangepaste minibus - stalen verpleegsters - rolstoelfietsen - inrichting van ateliers - hulpmiddelen - ...) krijgen ze geen subsidies. Toch hebben ze die zaken nodig en daarom kunnen ze extra steun gebruiken.

Wat vinden jullie ervan dat er bij Mic Mac Minuscule gevraagd wordt om iets te storten voor het goede doel? 

Voor ons staat Mic Mac Minuscule voor 'consuminderen' en daarbij hoort ook bewust zijn van de luxe die we hebben en bewust zijn van de noden van anderen die het minder getroffen hebben. We vinden het dan ook een logische keuze om iets te storten voor het goede doel.