Goed doel in de kijker: Levensadem vzw

20-01-2019

Bij Mic Mac Minuscule willen we graag bewustwording creëren rond organisaties die proberen hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Onze ouders-in-spé schenken 10% van hun besparing weg aan een goed naar keuze. We stellen er graag een aantal aan jullie voor! #elkeweekwarmsteweek

Levensadem vzw

  • Wat? Levensadem vzw geeft info en ondersteuning op lange termijn aan kwetsbare zwangeren en biedt begeleiding aan wie een kindje verloren heeft tijdens de zwangerschap
  • Waar? In heel Vlaanderen en door nauwe samenwerking met le Souffle de Vie ook in heel België (gevestigd in Mortsel).
  • Sinds? De Vlaamse afdeling bestaat volgend jaar 25 jaar.
  • Website? www.levensadem.be 
  • Erkenning voor fiscale aftrek? Ja, maar enkel indien de gift gebeurt via Caritas Secours (niet via onze eigen rekening).

We maken kennis met Veva & Jo, partners in het echte leven en in Levensadem.

Wie zijn jullie?

Wij zijn het echtpaar Veva en Jo Verbeiren-Desopper, verantwoordelijk voor de werking van Levensadem in Vlaanderen. Wij verzorgen het eerste contact met onze hulpvragers en verwijzen daarna door naar onze vrijwilligers (steungezinnen,...) en professionele organisaties.

Wat is de link tussen Levensadem vzw & Mic Mac Minuscule?
Onze dochter, Katelijne, is Mic Mac Madam. Als mensen babyspullen aanbieden die Mic Mac Minuscule zelf niet voor geboortelijstjes kan gebruiken, komen deze vaak bij onze organisatie terecht waarmee ze noodbehoevende jonge moeders helpen. 

Hoe kwamen jullie op het idee om jullie organisatie op te starten?

We kwamen in contact met zwangere vrouwen en koppels die zich door noodsituaties, voor een keuze gesteld zagen. Zo begonnen we met rouwbegeleiding zowel na miskraam als abortus of afbreking om medische redenen.  Na een tijdje ontmoetten we steeds meer kwetsbare zwangeren, die de keuze vóór hun kind maakten, maar kampten met  relationele en/of materiële problemen.

Waar komt de financiering van Levensadem vzw vandaan & waar gaat ze naartoe?

Wij worden volledig gefinancierd door giften. Als je als Mic Mac ouders je 10% besparing aan Levensadem schenkt, help je ook 1 moeder zonder of met een heel klein inkomen bij haar levensnoodzakelijke producten (voedsel, pampers, ...). Uiteraard dragen giften ook bij voor de werkingskosten (telefoon, vervoer, loonkosten, sociale lasten...). Le Souffle de Vie/Levensadem heeft 2,5 betaalde krachten in dienst; daarnaast zijn er honderden vrijwilligers die zich inzetten voor de vzw.

Onze levensspreuk:

Wat ook je keuze is, als je het wil, sta je er niet meer alleen voor.

Meer info, vind je via de website of op facebook!  

Jo & Veva, Levensadem vzw